donderdag, september 18, 2008

Siri!!!

Sinds afgelopen dinsdag ben ik oom!!!

Met dank aan opa André voor de foto's


Lekker slapenOnbezorgd schattig zijnZulke kleine handjesBeetje hulp bij het ademenVeilig in mama's handen

Meer Siri!!!


Terwijl zuster aan draadjes morrelt, wordt Siri door haar moeder gerustgesteld


Zooooow kleinZusje krijgt uitleg van zuster, oom kijkt toePapa en mamaLydia en Bob

zondag, juni 29, 2008

Ondergrondse

Centraal Station,
Eindpunt van deze lijn.

Overstappen op
Tram, bus,

Streekvervoer

En trein.

maandag, juni 23, 2008

Potentie

Boven regeren
Verdoofde neuronen;
Symptomen:
Volkomen negeren.

Beneden
Krioelen miljoenen
Gewezen ideeën
Die nimmer ontkiemden:

Loze beloften
Die vreselijk kriebelen.

maandag, juni 11, 2007

Afrika 2006

Eerste dag

Lieve Wietske,

dit is de eerste zin.
Ik had er heel lang over kunnen doen die eerste zin, maar dat is zinloos natuurlijk. Helemáál geen zin kan natuurlijk ook niet. Dus dit is 'm.

Dit is trouwens, ik geloof niet dat jullie al voorgesteld zijn, mijn handschrift. Laat ik er bij zeggen dat ik links, en nog aan 't worden ben. Ik heb één uur geslapen bovendien. Dat laatste is jammer, want slapen is erg fijn.

Bovendien schrijf ik dit nu, op een knie, terwijl we voor hetzelfde geld in een taxiënd vliegtuig hadden kunnen zitten. Eigenlijk was dat op dit tijdstip ook de bedoeling. Alleen betekent het feit dat jij op tijd op het vliegveld bent, helaas niet automatisch dat datzelfde voor het vliegtuig geldt. Jij is hier ik, wé zelfs.

Hoe dan ook hoop ik dat jullie het een beetje kunnen vinden met elkaar, jij en m'n handschrift. Mocht het eerst wat stroef lopen, bedenk dan dat je niet altijd op m'n knie zult liggen. Ook meer slaap doet handschriften goed. Je hoeft niet met m'n handschrift te kunnen lezen en schrijven. Dat laatste kost mij ook nog altijd moeite. Kunnen lezen volstaat.

Zo, de kop is eraf. Zo voelt het althans. Ik twijfel een beetje of ik nu verder zal gaan lezen over de teloorgang van een Siciliaanse dynastie of me weer over zal geven aan het doelloos dromen over niets in het bijzonder. Over anderhalf uur boarden. Ik vermoed het laatste...


...Tweeduizend mijl tot Mombassa. Dra komt de Nijl in zicht. Nog bijna 4 uur. Knie is nu klaptafel, wachtbankje vliegtuigstoel. Handschrift... hetzelfde. Kleur van onze visumaanvraag gelijk aan jouw kaft. Het kan verkeren. Inmiddels vliegen we aan de andere kant van de Nijl, boven Sudan.

Mocht iemand je ooit vragen hoe Sudan er van boven uit ziet (je weet maar nooit), dan kun je op mijn gezag daarop antwoorden: roodbruin. Verder hangen er nu een hoop wolken boven, misschien stoomwolkjes afkomstig van alle boze mensen die er rondlopen daar beneden.

In Egypte is het zand wat geler. Het bovenaanzicht van een woestijn is niet veel soeps, of dat juist alleen maar. Op naar de evenaar!

zie verder de mijmeringen

dinsdag, maart 20, 2007

Kenia & Tanzania

Teerbeminde dit lezende lezer,

Het goede van schrijven is dat er tijd is tijd in te halen. Het goede van tijd is dat als je ergens geen tijd voor hebt of maakt, er na die tijd, als je wel weer tijd hebt/maakt, gewoon weer/nog steeds/alsnog tijd is. Het is de hoogste tijd tijd te maken voor het verslag van de prachtige tijd die moeder mijns en haar zoon in Oost- Afrika hadden vorig jaar.

Het integrale door laatstgenoemde in situ bijgehouden dagboek vindt u in de mijmeringen onder deze Noot.

Voordeel van deze aanpak is dat ik in staat ben dit verslag in chronologische volgorde te typen en dientengevolge u even integraal aan te bieden. Als bijkomend voordeel moge gelden dat als de tijd tijdelijk opraakt, ik later vrolijk verdertypen kan.
Daaraan weer voordelig: U kunt als het ware in het (over)schrijftempo meelezen, en zodoende ongetwijfeld gaan genieten van een aantal ook voor de auteur volslagen onverwachte klifhangers. Extra voordeel is dat er zich op de hoofdpagina dezes blogs geen uit de klauwen gelopen lap tekst nestelt.

Nadeel echter is dat het waarschijnlijk niet mogelijk is het nog ter lardering aan de hopen letters toe te voegen bewegend zowel als statisch beeldmateriaal aan de mijmeringen toe te voegen. Maar goed, dat zien we tezijnertijd (een tijdje later dus) wel weer. Vooralsnog is de stand Voordelen-Nadelen al voor de aftrap een comfortabele 4-1. En dan moet Perez nog scoren!

Om de toch best spaarzame tijd (en ruimte) eens te gaan benutten stel ik voor dat u zich mocht u, trouwe lezer die u zich getoond heeft, al die tijd geduldig meegelezen hebben, alsnog richting de Mijmeringen begeeft.

Een laatste noot (als u al een tijd geleden deze wat lijvige terzijde terzijde gelegd had wordt u hier alsnog gedwongen ter verklaring van iets voor u volslagen onbegrijpelijks de hele riedel te lezen): Zoals Anne haar Kitty had, worden ook de in bijgaand dagboek gericht(t)e woorden gericht tot een vrouwspersoon. Deze laatste deelt haar naam met een dubbelzijdige domineesdochter waarmee ik ten tijde van mijn binnenkort op vakantie gaan een levendige virtuele correspondentie voerde. Omdat ik een fervent tegenstander van veranderingen ben leek het mij het meest comfortabel om tijdens ons verblijf rond de Evenaar m'n muze te handhaven, ook al schreef ze in m'n dagboekje niet terug.

Nu we het toch over dat boekje hebben (en afdoende bewezen is dat tijd niet de beperkende factor is), het is geen onaardig idee me alvorens me aan ongebreidelde kopieerdrift over te geven weer te herinneren waar ik het gewraakte boekje ook alweer voor het laatst gelaten heb... Per slot van rekening is het handiger niet van wal te steken voor de tijd waarop je de originele wal onder ogen hebt. Tot die tijd kunt u in de mijmeringen desgewenst vast kond doen hetzij van u voorpret, hetzij van uw afschuw over zoveel in uw ogen wellicht verspilde tijd.

'Spijt' is overigens een veelgebruikte afkorting van 'verspilde tijd'.

Lees ze!

Uw V (niet de uitkeringsinstantie)

donderdag, januari 25, 2007

Geregeld

Om te voorkomen dat er
regels
worden overtreden

Zijn er
geregeld
regels

Om te voorkomen dat er
regels
worden overtreden.

Mest

Hoop doet leven

Metro

Alles glijdt voorbij
en wij zijn
wezen van de tijd

Waarin we dachten
dat we verder
zouden zijn

Nu dat we weten
dat we nooit meer

Verder dan we waren
zullen wezen.

Terwijl we wachten
op de metro
terwijl we al die tijd al

Reden genoeg om
naar buiten te kijken

En niet naar
beneden.

zondag, november 26, 2006

verwikkelingen

Lieve lezer dezes,

Hij is terug! Preciezer: Hij is er nog. Meer bepaald: Hij is nooit weggeweest...

Er zijn een aantal ontwikkelingen. Er zijn studies op de lange baan geschoven uit dwingende financiele overwegingen. De Rivierenbuurt is verruild voor Westerpark. Er zijn langslepende conflicten met UPC (inmiddels opgelost; met dank aan de juiste contacten) en Planet. Dankzij genoemde, lonende contacten kan ondergetekende na pak 'm beet een maand beeldarm te zijn geweest eindelijk weer via de kijkbuis de mondiale verwikkelingen tot zich nemen. Dankzij stroperigheid bij het wereldvreemde Planet zowel als (dito) ondergetekende is de verbinding tussen Westerpark en Wereldwijdweb nog tanende, ten gevolge waarvan virtuele contacten vooralsnog hetzelfde lot beschoren is. Echter...

Wanhoop niet!
Het is een goede herfst, zonder twijfel gevolgd door een even genietbare evenzeer van twijfel gespeende winter en dan is het alweer lente. Het gebrek aan Angst, Weltschmerz en andere, laat-puberale, vreemd genoeg steeds met germanismen aangeduide gevoelsaandoeningen laat zich weliswaar gelden in een in omgekeerd evenredige mate schrijnend gebrek aan poetische productie en muzikale monumenten, 's anderzijds is een grote mate van rust in de bovenkamer gekoppeld aan een evenredige mate van reuring in de slaapkamer (waarover later beslist niet meer) ook wel zo prettig...

Laten we derhalve voor u hopen dat het hart zich er op korte termijn weer heftig met zoniet noodlottige dan toch zeker fatalistische neigingen mee gaat bemoeien. Dan hoopt ondergetekende dat de huidige emotionele windstilte nog even aanblijft.

De uwe, want van niemand anders,
Vincent.